Dwa przyciski submit w CakePHP

Pokażę jak przechwycić dane z dwóch przycisków submit w CakePHP. W pliku widoku gdzie mamy formularz tworzymy dwa buttony submit.

<?php echo $this->Form->create('form_name'); ?>
<?php echo $this->Form->submit('button_1', array('name' => 'btn')); ?>
<?php echo $this->Form->submit('button_2', array('name' => 'btn')); ?>
<?php echo $this->Form->end(); ?>
W akcji kontrolera gdzie przetwarzamy dane możemy przechwycić informację, który przycisk został kliknięty.
if($this->request->data['btn'] == 'button_1') {
 // odebrano kliniecie button_1
} else {
 // odebrano kliniecie button_2
}