Drupal 8 rendering obrazka w twig

Poniższy snippet pokazuje jak wyświetlić w templajcie twig obrazek w określonym stylu obrazka. Style obrazków definiujemy w panelu administracyjnym.

{% set imagestyle = {
	'#theme':   'image_style',
	'#style_name': 'aktualnosc_full',
	'#uri':    node.field_zdjecie.entity.uri.value,
	'#alt':    node.field_zdjecie.alt,
	'#attributes': { class: '' },
 } %}
{{ imagestyle }}
Przykład dotyczy pola zdjecie, które chcemy wyświetlić zgodnie ze stylem o nazwie aktualnosc_full.