Drag and drop w AngularJS cz. 2

Tym razem rozbudujemy nasz poprzedni przykład drag nad drop. Dodamy nowy typ - kontener na inne pola. Końcowy efekt będzie wyglądał następująco.

<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width; initial-scale=1.0">
    <title>AngularJS Drag and drop example 2</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-theme.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/demo-framework.css">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/simple.css?a">
		<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>
		<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.4.3/angular.min.js"></script>
    <script src="js/angular-drag-and-drop-lists.js"></script>
		<script type="text/javascript" src="js/list2.js?a"></script>
	</head>
  <body ng-app="demo" ng-controller="SimpleDemoController">
    <h1>AngularJS Drag and drop</h1>
    <div class="simpleDemo row">
      <div class="col-md-8">
        <div class="row">
          <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-info">
              <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">List A</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
                <ul class="typeA" dnd-list="models.lists.A" dnd-disable-if="true">
                  <li ng-repeat="item in models.lists.A"
                    data-type="{{item.type}}"
                    dnd-draggable="item"
                    dnd-type="'{{item.type}}'"
                    dnd-moved="models.lists.A.splice($index, 1)"
                    dnd-effect-allowed="copy"
                    dnd-selected="models.selected = item"
                    ng-class="{'selected': models.selected === item}"
                    >
                    {{item.label}}
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </div>
          <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-info">
              <div class="panel-heading">
                <h3 class="panel-title">List B</h3>
              </div>
              <div class="panel-body">
                <ul class="typeB" dnd-list="models.lists.B">
                  <li ng-repeat="item in models.lists.B"
                    data-type="{{item.type}}"
                    dnd-draggable="item"
                    dnd-type="'{{item.type}}'"
                    dnd-moved="models.lists.B.splice($index, 1)"
                    dnd-effect-allowed="move"
                    dnd-selected="models.selected = item"
                    ng-class="{'selected': models.selected === item}"
                    >
                    <div ng-if="item.type === 'container'" class="panel-heading"><h3 class="panel-title">
                      {{item.label}}
                    </h3></div>
                    {{item.label}} <span ng-if="item.type === 'container'">content</span>
                    <div class="column" ng-if="item.type === 'container'">
                      <ul dnd-list="item.columns" dnd-allowed-types="allowedTypes">
                        <li ng-repeat="el in item.columns"
                          dnd-draggable="el"
                          dnd-type="'{{el.type}}'"
                          dnd-effect-allowed="move"
                          dnd-moved="item.columns.splice($index, 1)"
                          dnd-selected="models.selected = item"
                          ng-class="{selected: models.selected === item}"
                          >{{el.label}}
                        </li>
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="clearfix"></div>
                  </li>
                </ul>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    
      <div class="col-md-4">
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading">
            <h3 class="panel-title">Generated Model</h3>
          </div>
          <div class="panel-body">
            <pre class="code">{{modelAsJson}}</pre>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
Kod html jest prawie taki sam jak w poprzednim przykładzie. Doszedł jedynie następujący kod dotyczący wyświetlenia elementów typu kontener i ich elementów podrzędnych.
<div ng-if="item.type === 'container'" class="panel-heading"><h3 class="panel-title">
	{{item.label}}
</h3></div>
{{item.label}} <span ng-if="item.type === 'container'">content</span>
<div class="column" ng-if="item.type === 'container'">
	<ul dnd-list="item.columns" dnd-allowed-types="allowedTypes">
		<li ng-repeat="el in item.columns"
			dnd-draggable="el"
			dnd-type="'{{el.type}}'"
			dnd-effect-allowed="move"
			dnd-moved="item.columns.splice($index, 1)"
			dnd-selected="models.selected = item"
			ng-class="{selected: models.selected === item}"
			>{{el.label}}
		</li>
	</ul>
</div>
<div class="clearfix"></div>
Kod javascript również jest bardzo podobny do poprzedniego przykładu. Budujemy jedynie typ kontener (type="container"), który zawiera dodatkowy atrybut columns na elementy podrzędne.
angular.module("demo", ["dndLists"]).controller("SimpleDemoController", function($scope) {

  $scope.models = {
    selected: null,
    lists: {"A": [], "B": []}
  };
  $scope.allowedTypes = ['item'];
  // Generate initial model
  for (var i = 1; i <= 3; ++i) {
    $scope.models.lists.A.push({id: i, label: "Item A" + i, type: "item"});
    $scope.models.lists.B.push({id: i,label: "Item B" + i, type: "item"});
  }
  $scope.models.lists.A[2].type="container";
  $scope.models.lists.A[2].columns=[];
  
  $scope.models.lists.B[0].id=4;
  $scope.models.lists.B[1].id=5;
  $scope.models.lists.B[2].id=6;
  $scope.models.lists.B[1].type="container";
  $scope.models.lists.B[1].columns=[{
    "id": 50,
    "label": "Item B21",
    "type": "item"
  },
  {
    "id": 51,
    "label": "Item B22",
    "type": "item"
  }];
  // Model to JSON for demo purpose
  $scope.$watch('models', function(model) {
    $scope.modelAsJson = angular.toJson(model, true);
  }, true);
  
});
Demo działania