CakePHP wysyłanie maila do wielu adresów

Poniższy listing pokazuje jak wysyłać maile do wielu adresów w CakePHP. Założyłam, że zmienna $users zawiera tablicę z danymi użytkowników.

$tests = array();
foreach($users as $user)
{
    $tests[] = $user['User']['email'];
}

$mail = new CakeEmail();
$mail->to($tests) 
     ->from(array('[email protected]' => 'Hello'))
     ->subject('temat')
     ->emailFormat('html')
     ->send('Tresc tutaj');