CakePHP warunek OR dla tego samego pola

Kiedy piszemy warunki w funkcji find w CakePHP to są one automatycznie łączone operatorem AND. Jesli chcemy użyć operatora OR musimy postępować jak poniżej.

$articles = $this->Article('all', array(
  'conditions' => array(
    'OR' => array(
      'Article.status' => 1,
      'Article.type' => 2
      )
    )
)
);
Jeśli chcemy użyć OR na tym samym polu. Przykładowo chcemy pobrać wszystkie artykuły, których status jest równy 1 lub 2 musimy użyć poniższego kodu.
$articles = $this->Article('all', array(
  'conditions' => array(
    'OR' => array(
        array('Article.status' => 1),
        array('Article.status' => 2)
      )
    )
)
);