Cakephp Tree list w polu typu select

Załóżmy, że obsługujemy strukturę drzewiastą zagnieżdżonych kategorii za pomocą behawiora Tree. Przekazanie istniejącej struktury do widoku.

$categories = $this->Category->generateTreeList(null, null, null, '   ');
$this->set(compact('categories'));
W widoku w opcja pola select należy dodać odpowiednie opcje.
echo $form->input('Category', array('escape' => false));