CakePHP 3 walidacja wyrażeniem regularnym

Poniższy kod pokazuje jak dodać regułę walidacji opartą na wyrażeniu regularnym w CakePHP 3.

$validator
	->notEmpty('serial_number')
	->add('reg_no', 'validFormat',[
			'rule' => array('custom', '/^([ABCD]{2,2}[0-9]{4,4})$/i'),
			'message' => 'Please enter a valid serial number.'
	]);
Kod dodajemy w pliku odpowiedniej tabeli (Table).