CakePHP 3 Seeds

Jedną z dość częstych rzeczy w programowaniu jest wypełnianie tabel bazy danych testowymi danymi. W CakePHP dzięki Phinx możemy używać tzw. seedowania czyli wypełniania tabel testowymi danymi. Domyślnie pliki generatorów seedów są przechowywane w katalogu config/Seeds, ale można to zmienić w konfiguracji.

Dzięki poniższemu poleceniu bash Phinx utworzymy pustą klasę Seed.
vendor/bin/phinx seed:create UserSeeder
Przykładowa klasa Seed wygląda następująco.
use Phinx\Seed\AbstractSeed;

class MojaNazwaSeeder extends AbstractSeed
{
  public function run()
  {

  }
}
Jak widzimy klasa dziedziczy po AbstractSeed. Ma ona w tej chwili pustą metodę run. Jest ona automatycznie wywoływana gdy wykonujemy polecenie konsolowe seed:run. Spójrzmy na poniższy listing. Jest to przykład wstawiania danych do tabeli.
use Phinx\Seed\AbstractSeed;

class ArticlesSeeder extends AbstractSeed
{
  public function run()
  {
    $data = [
      [
				'title' => 'Title 1',
        'body'  => 'Lorem',
        'created' => date('Y-m-d H:i:s'),
      ],
      [
				title' => 'Title 2',
        'body'  => 'Ipsum',
        'created' => date('Y-m-d H:i:s'),
      ]
    ];

    $articles = $this->table('articles');
    $articles->insert($data)
		->save();
  }
}
W celu ułatwienia wstawiania większej liczby testowych danych należy wykorzystać bibliotekę fzaninotto/faker. W tym celu należy ją zainstalować composerem.
composer require fzaninotto/faker
Poniżej przykładowe użycie klasy. Wypełnia tabelę users 100 użytkownikami.
use Phinx\Seed\AbstractSeed;

class UserSeeder extends AbstractSeed
{
  public function run()
  {
    $faker = Faker\Factory::create();
    $data = [];
    for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
      $data[] = [
        'username'   => $faker->userName,
        'password'   => sha1($faker->password),
        'password_salt' => sha1('foo'),
        'email'     => $faker->email,
        'first_name'  => $faker->firstName,
        'last_name'   => $faker->lastName,
        'created'    => date('Y-m-d H:i:s'),
      ];
    }

    $this->insert('users', $data);
  }
}
Jeśli chcemy natomiast opróżnić tabelę z danych (SQL: TRUNCATE) w metodzie run wystarczy użyć truncate jak poniżej.
$articles->truncate();
Teraz przedstawię kilka poleceń bash służących do uruchamiania naszych skryptów seeds z konsoli. W celu uruchamienia wszystkich seedów (wszystkich stworzonych przez Ciebie klas) należy wykonać polecenie:
vendor/bin/phinx seed:run
Natomiast Jeśli chcemy uruchomić tylko konkretnę klasę należy użyć parametru -s.
vendor/bin/phinx seed:run -s ArticlesSeeder
Można również uruchomić kilka seedów na raz.
vendor/bin/phinx seed:run -s ArticlesSeeder -s UserSeeder -s CommentsSeeder