CakePHP 3 porównywanie kolumn integer jako string

Jeśli chcemy porównywać wartości z kolumny typu integer jako string w CakePHP należy użyć poniższego kodu:

$this->Orders
  ->find()
  ->where(
    ['Orders.id LIKE' => ('%' . $name . '%')],
    ['Orders.id' => 'string']
  );
Jako drugi parametr w where określamy jak chcemy aby dana kolumna była interpretowana.