CakePHP 3 od podstaw

Tutorial z tworzenia aplikacji w CakePHP 3. Najpierw należy stworzyć bazę danych.
Następnie tworzymy aplikację cakephp za pomocą composera.

composer create-project --prefer-dist cakephp/app [application-name]
Spowoduje to utworzenie aplikacji w katalogu o tej samej nazwie co aplikacja. W pliku config/app.php zmień dostępy do bazy danych. Możesz zmienić również inne opcje konfiguracyjne jeśli potrzebujesz.
Pierwszą, o której należy pamiętać, jest security salt. Idea kryptograficznej "soli" polega na tym, że to samo hasło lub inna wartość, zaszyfrowana w dwóch miejscach, nie odnosi się do tej samej zaszyfrowanej wartości. CakePHP domyślnie używa standardowych sesji PHP, ale możesz skonfigurować to, aby korzystać z bazy danych, gdy masz na przykład aplikację równoważącą obciążenie na wielu serwerach. Niektóre przydatne opcje sesji to ustawienie własnego limitu czasu (timeout). Aby sprawdzić, czy twoje połączenie działa, przejdź do katalogu aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej (np. http://localhost/nazwa-aplikacji), a powinieneś zobaczyć stronę weryfikacji konfiguracji.