CakePHP 3 - komenda bake

W artykule przybliżę nieco komendę bake w CakePHP 3. Jest to jeden ze skryptów shell Caka pozwalający na szybkie generowanie (tzw. pieczenie) plików modeli, kontrolerów i widoków. Zanim przystąpisz do bakowania utwórz kilka tabel zgodnie z konwencją Caka. Sprawdź, czy jesteś w katalogu głównym swojego projektu, jeśli wydasz komendę ls, powinieneś zobaczyć foldery "bin", "config", "src", "webroot". Przyjrzymy się teraz kilku przykładom użycia komendy bake.
1. Utworzenie plików Entity i Table dla tabeli users.

bin/cake bake model Users
Stworzy src/Model/Table/UsersTable.php oraz src/Model/Entities/User.php 2. Utworzenie pliku kontrolera dla tabeli users.
bin/cake bake controller Users
Stworzy src/Controller/UsersController.php 3. Stworzenie widoków (templajtów) dla tabeli Users (add/edit/view/index)
bin/cake bake template Users
Stworzy pliki src/Template/Users/index.ctp add.ctp edit.ctp view.ctp 4. Utworzenie wszystkich 3 powyższych jedną komendą.
bin/cake bake all Users
5. Bakowanie z prefixem.
bin/cake bake controller Users --prefix admin
Stworzy src/Controller/Admin/UsersController.php
bin/cake bake template Users --prefix admin
Stworzy pliki src/Template/Admin/Users/index.ctp edit.ctp add.ctp view.ctp Domyślnie polecenie bake będzie szukać relacji w bazie danych i w plikach Table umieści Załóżmy, że zainstalowałeś wtyczkę taką jak friendsofcake/BootstrapUI i chcesz aby Twoje pliki szablonów domyślnie korzystały ze stylów Bootstrap. Możesz dodać -t BootstrapUI do dowolnego z powyższych poleceń.
bin/cake bake template Users -t BootstrapUI