AngularJS przydatny filtr do debugowania

Podczas debugowania aplikacji napisanej w angularjs bardzo przydatny może być filtr pomagający debugować.
Kod filtra do debugowania wygląda następująco:

app.filter('debug', function() {
  return function(input) {
    if (input === '') return 'empty string';
    return input ? input : ('' + input);
  };
});
Jego użycie w pliku html jest bardzo proste:
{{ value | debug }}