parallax.js

parallax.js to świetna biblioteka javascriptowa do tworzenia efektu parallax dla tła diva. Pierwsze co musimy zrobić to załączyć jQuery oraz parallax.js do naszego pliku html.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/jquery.min.js"></script>
<script src="/path/to/parallax.js"></script>
Za pomocą odpowiednich atrybutów możemy określić parametry w divie.
<div class="parallax-window" data-parallax="scroll" data-image-src="/path/to/image.jpg"></div>
Inny przykład z większą ilością parametrów.
<div class="wider topimage valign-parent" id="scrol" data-parallax="scroll" data-image-src="images/top-1.jpg" data-natural-height="293" data-z-index="0"></div>
Można również określać parametry w javascripcie. Na przykład:
$('.parallax-window').parallax({imageSrc: '/path/to/image.jpg'});