mysqldump struktury bazy danych

Jeśli chcemy zrobić zrzut samej struktury bazy danych do pliku należy użyć poniższego kodu.

mysqldump -d -h localhost -u root -phaslo nazwa_bazy > plik.sql