Kolorowanie składni - syntax highlighter

Projekt syntax highlighter służy do prostego i szybkiego dodania kolorowania składni w javascript. Należy pobrać paczkę, rozpakować i umieścić w katalogu z projektem. Na początku trzeba załączyć odpowiedni plik css oraz javascript.

<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>
   <meta charset="utf-8">
   <title>Kolorowanie składni</title>
   <link rel="stylesheet" href="highlighter/prettify.css" />
</head>
<body>
<script src="highlighter/prettify.js"></script>
</body>
</html>
Skrypt koloruje składnię we wszystkich elementach pre lub code o klasie prettyprint.
<pre class="prettyprint">
//tu kod do podświetlenia
var a = 2;
function test() {

}
</pre>

Na końcu należy jeszcze wywołać funkcję prettyPrint.
<script type="text/javascript">prettyPrint();</script>
Możemy wybrać też inny styl kolorowania. Wystarczy pobrać odpowiadający mu plik css.