Google Maps Api cz.4 

{
11.09.2011
}
WebdevJavascript
W tej części przybliżę zdarzenia oraz geokodowanie. Kod z poprzednich części będzie rozbudowywany. Zdarzenia w Google Maps API otwierają przed nami wiele ciekawych możliwości. Nie sposób opisać tutaj wszystkich dostępnych zdarzeń dla różnych obiektów. Przedstawię zdarzenia na przykładzie prostej aplikacji. Rejestruje ona współrzędne położenia markera w momencie zakończenia jego przeciągania i wyświetla te współrzędne w odpowiednich znacznikach div. Zdarzenia obsługuje się za pomocą metody addListener() obiektu GEvent. Dodajmy na końcu funkcji createMarkerDrag() dodatkowy kod obsługujący zdarzenie. Teraz funkcja wygląda następująco:
function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
    var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
    GEvent.addListener(marker, "click", function() {
     marker.openInfoWindowHtml(tresc);
    });
	
	GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
  var coord = marker.getPoint();
  var x = coord.x;
  var y = coord.y;
  document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
  document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
 });
  map.addOverlay(marker);
}
 1. function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
 2.         var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
 3.         GEvent.addListener(marker, "click", function() {
 4.           marker.openInfoWindowHtml(tresc);
 5.         });
 6.        
 7.         GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
 8.     var coord = marker.getPoint();
 9.     var x = coord.x;
 10.     var y = coord.y;
 11.     document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
 12.     document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
 13.   });
 14.     map.addOverlay(marker);
 15. }
Wewnątrz body umieśćmy dwa znaczniki div. W nich wyświetlać się będą współrzędne punktu wyznaczonego przez marker. Funkcja addListener() przyjmuje trzy parametry: obiekt, do którego przypisujemy zdarzenie, ciąg znaków określający rodzaj zdarzenia (np. dragend, click, dblclick) oraz funkcję, która ma być wywołana w momencie zajścia zdarzenia. Pełny spis zdarzeń dostępnych dla poszczególnych obiektów można znaleźć w dokumentacji. My wykorzystamy zdarzenia dragend. Oznacza ono zakończenie przeciągania markera. Funkcja obsługująca zdarzenie najpierw pobiera punkt z markera (marker.getPoint()), a następnie rozkłada go na współrzędne x i y. Ostatnią czynnością jest wstawienie współrzędnych do wcześniej przygotowanych divów. Dodajmy jeszcze dla naszego markera efekt mouseover i mouseout. Do funkcji wystarczy dopisać:
GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
  marker.setImage("custom_marker2.png");
});
GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
  marker.setImage("custom_marker.png");
});
 1. GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
 2.     marker.setImage("custom_marker2.png");
 3. });
 4. GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
 5.     marker.setImage("custom_marker.png");
 6. });
Pierwsze zdarzenie podmieni obrazek markera na plik custom_marker2.png po najechaniu na niego myszką, drugie przywróci poprzedni obrazek po zjechaniu z markera. Pełny kod pliku:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>Pierwsza mapa</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false&amp;key=KEY" type="text/javascript"></script>
	  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
	function init()
{
  if (GBrowserIsCompatible()) { 
	var map = new GMap2(document.getElementById("mapa"));
   	map.addControl(new GLargeMapControl());
   	map.addControl(new GMapTypeControl());
   	map.setCenter(new GLatLng(51.7592485,19.4559833),7);

   function createMarker(punkt,tresc) {
    var marker = new GMarker(punkt);
    GEvent.addListener(marker, "click", function() {
     marker.openInfoWindowHtml(tresc);
    });
	map.addOverlay(marker);
   }
	  // deklaracja nowej ikony 
  var ikonka = new GIcon(); 
  ikonka.image = "custom_marker.png"; 
  ikonka.iconAnchor = new GPoint(16, 32);
  ikonka.shadow = "";
  ikonka.infoWindowAnchor = new GPoint(16,16); 
  ikonka.iconSize = new GSize(32, 32);

	 function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
    var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
    GEvent.addListener(marker, "click", function() {
     marker.openInfoWindowHtml(tresc);
    });
	//do zdarzen
	GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
	var coord = marker.getPoint();
	var x = coord.x;
	var y = coord.y;
	document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
	document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
	});
	GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
     marker.setImage("custom_marker2.png");
    });
	GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
     marker.setImage("custom_marker.png");
    });
	map.addOverlay(marker);
   }
   // czytamy dane z pliku markery.xml
   GDownloadUrl("markery.xml", function(dane) {
		var xmlDoc = GXml.parse(dane);
		var markers = xmlDoc.getElementsByTagName("marker");
	
		for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
		// przetwarzamy atrybuty znaczników marker
		var lat = parseFloat(markers[i].getAttribute("lat"));
		var lng = parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"));
		var point = new GLatLng(lat,lng);
		var html = GXml.value(markers[i].getElementsByTagName("opis")[0]);
		var drag = parseInt(markers[i].getAttribute("drag"));
		// tworzymy marker
			if(drag==1)
			{
				createMarkerDrag(point,html);
			}
			else
			{
				createMarker(point,html);
			}
		}
   });
  }
}
  //]]>
  </script>
 </head>
 <body onload="init()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapa" style="width: 500px; height: 400px"></div> 
<div id="coord_x"> </div><div id="coord_y"> </div>
 </body>
</html>
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 2.   <head>
 3.     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 4.     <title>Pierwsza mapa</title>
 5.     <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false&amp;key=KEY" type="text/javascript"></script>
 6.             <script type="text/javascript">
 7.     //<![CDATA[
 8.         function init()
 9. {
 10.    if (GBrowserIsCompatible()) {
 11.         var map = new GMap2(document.getElementById("mapa"));
 12.         map.addControl(new GLargeMapControl());
 13.         map.addControl(new GMapTypeControl());
 14.         map.setCenter(new GLatLng(51.7592485,19.4559833),7);
 15.  
 16.      function createMarker(punkt,tresc) {
 17.        var marker = new GMarker(punkt);
 18.        GEvent.addListener(marker, "click", function() {
 19.          marker.openInfoWindowHtml(tresc);
 20.        });
 21.         map.addOverlay(marker);
 22.      }
 23.            // deklaracja nowej ikony  
 24.    var ikonka = new GIcon();  
 25.    ikonka.image = "custom_marker.png";
 26.    ikonka.iconAnchor = new GPoint(16, 32);
 27.    ikonka.shadow = "";
 28.    ikonka.infoWindowAnchor = new GPoint(16,16);
 29.    ikonka.iconSize = new GSize(32, 32);
 30.  
 31.           function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
 32.        var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
 33.        GEvent.addListener(marker, "click", function() {
 34.          marker.openInfoWindowHtml(tresc);
 35.        });
 36.         //do zdarzen
 37.         GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
 38.         var coord = marker.getPoint();
 39.         var x = coord.x;
 40.         var y = coord.y;
 41.         document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
 42.         document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
 43.         });
 44.         GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
 45.          marker.setImage("custom_marker2.png");
 46.        });
 47.         GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
 48.          marker.setImage("custom_marker.png");
 49.        });
 50.         map.addOverlay(marker);
 51.      }
 52.     // czytamy dane z pliku markery.xml
 53.      GDownloadUrl("markery.xml", function(dane) {
 54.                 var xmlDoc = GXml.parse(dane);
 55.                 var markers = xmlDoc.getElementsByTagName("marker");
 56.        
 57.                 for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
 58.                 // przetwarzamy atrybuty znaczników marker
 59.                 var lat = parseFloat(markers[i].getAttribute("lat"));
 60.                 var lng = parseFloat(markers[i].getAttribute("lng"));
 61.                 var point = new GLatLng(lat,lng);
 62.                 var html = GXml.value(markers[i].getElementsByTagName("opis")[0]);
 63.                 var drag = parseInt(markers[i].getAttribute("drag"));
 64.                 // tworzymy marker
 65.                         if(drag==1)
 66.                         {
 67.                                 createMarkerDrag(point,html);
 68.                         }
 69.                         else
 70.                         {
 71.                                 createMarker(point,html);
 72.                         }
 73.                 }
 74.      });
 75.    }
 76. }
 77.    //]]>
 78.     </script>
 79.   </head>
 80.   <body onload="init()" onunload="GUnload()">
 81.     <div id="mapa" style="width: 500px; height: 400px"></div>
 82. <div id="coord_x"> </div><div id="coord_y"> </div>
 83.   </body>
 84. </html>

Geokodowanie

Geokodowanie polega na przekształceniu adresu np. Łódź, Piotrkowska 95 na punkt na mapie. W Polsce geokodowanie z dokładnością do numeru budynku można stosować tylko dla większych miast. Należy stworzyć obiekt klasy GClientGeocoder(). Posiada on metodę getLatLng(), która przekształca adres na współrzędne. Metodzie tej musimy przekazać dwa parametry: adres oraz funkcję, która będzie wykonana po zgeokodowaniu adresu. My będziemy odczytywać adresy z pliku XML. Zamiast atrybutów lat i lng, dodaliśmy atrybut adres.
<markery>
	<marker adres="Łódź, Piotrkowska 95" label="Marker One" drag="0">
		<opis><![CDATA[
			Jakiś opis, w którym <b>można</b> używać html 
		]]></opis>
	</marker>
	<marker adres="Warszawa, Samolotowa 1" label="Marker Two" drag="0">
		<opis><![CDATA[
			    Drugi marker 
		]]></opis>
	</marker>
	<marker adres="Łódź, Sokola 3" label="Marker Three" drag="0">
		<opis><![CDATA[
			    Trzeci marker 
		]]></opis>
	</marker>
</markery>
 1. <markery>
 2.         <marker adres="Łódź, Piotrkowska 95"  label="Marker One" drag="0">
 3.                 <opis><![CDATA[
 4.                         Jakiś opis, w którym <b>można</b> używać html
 5.                 ]]></opis>
 6.         </marker>
 7.         <marker adres="Warszawa, Samolotowa 1" label="Marker Two" drag="0">
 8.                 <opis><![CDATA[
 9.                                Drugi marker
 10.                 ]]></opis>
 11.         </marker>
 12.         <marker adres="Łódź, Sokola 3" label="Marker Three" drag="0">
 13.                 <opis><![CDATA[
 14.                                Trzeci marker
 15.                 ]]></opis>
 16.         </marker>
 17. </markery>
Najpierw stworzymy obiekt GClientGeocoder().
var geocoder = new GClientGeocoder();
 1. var geocoder = new GClientGeocoder();
Następnym krokiem jest opracowanie działania funkcji przetwarzającej otrzymany adres. Funkcja ta jest drugim parametrem dla metody getLatLng().
geocoder.getLatLng(adres,function(point)
{
	if (!point)
	{
		alert(adres + " nie został znaleziony."); 
	}
	else
	{
		if(drag==1)
		{
			createMarkerDrag(point,html);
		}
		else
		{
			createMarker(point,html);
		}
	}
});
 1. geocoder.getLatLng(adres,function(point)
 2. {
 3.         if (!point)
 4.         {
 5.                 alert(adres + " nie został znaleziony.");
 6.         }
 7.         else
 8.         {
 9.                 if(drag==1)
 10.                 {
 11.                         createMarkerDrag(point,html);
 12.                 }
 13.                 else
 14.                 {
 15.                         createMarker(point,html);
 16.                 }
 17.         }
 18. });
Adres miejsca z pliku XML złapiemy w następujący sposób:
var adres = markers[i].getAttribute("adres");
 1. var adres = markers[i].getAttribute("adres");
Funkcja przetwarzająca adres wstawia marker lub wyświetla komunikat, jeśli adres nie został znaleziony.
Pełny kod pliku:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
  <title>Pierwsza mapa</title>
  <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false&amp;key=KEY" type="text/javascript"></script>
	  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
	function init()
{
  if (GBrowserIsCompatible()) { 
	var map = new GMap2(document.getElementById("mapa"));
	var geocoder = new GClientGeocoder();
   	map.addControl(new GLargeMapControl());
   	map.addControl(new GMapTypeControl());
   	map.setCenter(new GLatLng(51.7592485,19.4559833),7);

   function createMarker(punkt,tresc) {
    var marker = new GMarker(punkt);
    GEvent.addListener(marker, "click", function() {
     marker.openInfoWindowHtml(tresc);
    });
	map.addOverlay(marker);
   }
	  // deklaracja nowej ikony 
  var ikonka = new GIcon(); 
  ikonka.image = "custom_marker.png"; 
  ikonka.iconAnchor = new GPoint(16, 32);
  ikonka.shadow = "";
  ikonka.infoWindowAnchor = new GPoint(16,16); 
  ikonka.iconSize = new GSize(32, 32);

	 function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
    var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
    GEvent.addListener(marker, "click", function() {
     marker.openInfoWindowHtml(tresc);
    });
	GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
	var coord = marker.getPoint();
	var x = coord.x;
	var y = coord.y;
	document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
	document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
	});
	GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
     marker.setImage("custom_marker2.png");
    });
	GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
     marker.setImage("custom_marker.png");
    });
	map.addOverlay(marker);
   }
	function geoc(adres,html)//html to opis w dymku
	{
		geocoder.getLatLng(adres,
			function(point)
			{
				if (!point) {
					alert(adres + " not found");
				}
				else 
				{
					createMarker(point,html);
				}
			}
		);
	}
	
   	// czytamy dane z pliku markery.xml
   	GDownloadUrl("markery2.xml", function(dane) {
		var xmlDoc = GXml.parse(dane);
		var markers = xmlDoc.getElementsByTagName("marker");
	
		for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
		var adres = markers[i].getAttribute("adres");
		var html = GXml.value(markers[i].getElementsByTagName("opis")[0]);
		var drag = parseInt(markers[i].getAttribute("drag"));
		geoc(adres,html);
		}
   });
  }
}
  //]]>
  </script>
 </head>
 <body onload="init()" onunload="GUnload()">
  <div id="mapa" style="width: 500px; height: 400px"></div> 
<div id="coord_x"> </div><div id="coord_y"> </div>
 </body>
</html>
 1. <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 2.   <head>
 3.     <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
 4.     <title>Pierwsza mapa</title>
 5.     <script src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;sensor=false&amp;key=KEY" type="text/javascript"></script>
 6.             <script type="text/javascript">
 7.     //<![CDATA[
 8.         function init()
 9. {
 10.    if (GBrowserIsCompatible()) {
 11.         var map = new GMap2(document.getElementById("mapa"));
 12.         var geocoder = new GClientGeocoder();
 13.         map.addControl(new GLargeMapControl());
 14.         map.addControl(new GMapTypeControl());
 15.         map.setCenter(new GLatLng(51.7592485,19.4559833),7);
 16.  
 17.      function createMarker(punkt,tresc) {
 18.        var marker = new GMarker(punkt);
 19.        GEvent.addListener(marker, "click", function() {
 20.          marker.openInfoWindowHtml(tresc);
 21.        });
 22.         map.addOverlay(marker);
 23.      }
 24.            // deklaracja nowej ikony  
 25.    var ikonka = new GIcon();  
 26.    ikonka.image = "custom_marker.png";
 27.    ikonka.iconAnchor = new GPoint(16, 32);
 28.    ikonka.shadow = "";
 29.    ikonka.infoWindowAnchor = new GPoint(16,16);
 30.    ikonka.iconSize = new GSize(32, 32);
 31.  
 32.           function createMarkerDrag(punkt,tresc) {
 33.        var marker = new GMarker(punkt,{title: 'Najechałeś na mnie myszką', draggable: true, icon: ikonka});
 34.        GEvent.addListener(marker, "click", function() {
 35.          marker.openInfoWindowHtml(tresc);
 36.        });
 37.         GEvent.addListener(marker, "dragend", function() {
 38.         var coord = marker.getPoint();
 39.         var x = coord.x;
 40.         var y = coord.y;
 41.         document.getElementById("coord_x").firstChild.nodeValue = x;
 42.         document.getElementById("coord_y").firstChild.nodeValue = y;
 43.         });
 44.         GEvent.addListener(marker, "mouseover", function() {
 45.          marker.setImage("custom_marker2.png");
 46.        });
 47.         GEvent.addListener(marker, "mouseout", function() {
 48.          marker.setImage("custom_marker.png");
 49.        });
 50.         map.addOverlay(marker);
 51.      }
 52.         function geoc(adres,html)//html to opis w dymku
 53.         {
 54.                 geocoder.getLatLng(adres,
 55.                         function(point)
 56.                         {
 57.                                 if (!point) {
 58.                                         alert(adres + " not found");
 59.                                 }
 60.                                 else
 61.                                 {
 62.                                         createMarker(point,html);
 63.                                 }
 64.                         }
 65.                 );
 66.         }
 67.        
 68.         // czytamy dane z pliku markery.xml
 69.         GDownloadUrl("markery2.xml", function(dane) {
 70.                 var xmlDoc = GXml.parse(dane);
 71.                 var markers = xmlDoc.getElementsByTagName("marker");
 72.        
 73.                 for (var i = 0; i < markers.length; i++) {
 74.                 var adres = markers[i].getAttribute("adres");
 75.                 var html = GXml.value(markers[i].getElementsByTagName("opis")[0]);
 76.                 var drag = parseInt(markers[i].getAttribute("drag"));
 77.                 geoc(adres,html);
 78.                 }
 79.      });
 80.    }
 81. }
 82.    //]]>
 83.     </script>
 84.   </head>
 85.   <body onload="init()" onunload="GUnload()">
 86.     <div id="mapa" style="width: 500px; height: 400px"></div>
 87. <div id="coord_x"> </div><div id="coord_y"> </div>
 88.   </body>
 89. </html>
Dodaj do:
Brak komentarzy

Dodaj komentarz