Fedora

Podstawy Fedora Linux, instalacja serwera http i ftp, działanie gnome na virtualbox itp.

Odpalenie gnome 3 na fedorze pod Virtualboxem (maszyna musi mieć włączoną akcelerację 3d)

1. Jako root odpalamy
yum install gcc kernel* kernel-devel kernel-headers
2. Instalacja dodatków GuestAdditions (wcześniej zamontowanie ich) 3. Restart systemu

Instalacje, aktualizacja

Instalacja updatów
yum update
Instalacja pakietów
yum install nazwa_pakietu
Instalacja, np.: samodzielnie ściągniętego pakietu rpm wraz ze sprawdzeniem jego listy zależności (w przypadku tego polecenia należy przejść w konsoli do katalogu, w którym plik rpm się znajduje)
yum localinstall --nogpgcheck nazwa_lokalnego_pliku_rpm

Odblokowanie prawego klika na pulpicie i ikon (fedora 15 gnome 3)

1. Instalacja dconf-editor
yum install dconf-editor
2. Uruchomić dconf-editor 3. Z lewego panelu wybrać org->gnome->desktop i kliknąć "Background" 4. W prawym panelu aktywować Show-Desktop-Icons

Serwer http

Instalacja serwera http
yum install httpd
Uruchomienie serwera
/etc/init.d/httpd start
Uruchomienie serwera przy starcie systemu
chkconfig httpd on
Domyślnym katalogiem na pliki jest /var/www/html Restart serwera
/etc/init.d/httpd restart
Otwieranie portu 80 w system-config-firewall selinux (nowy DocumentRoot pasujący do istniejącego)
chcon -R --reference /var/www /www

Serwer ftp

Instalacja serwera ftp
yum install vsftpd
Uruchomienie serwera
/etc/init.d/vsftpd start
Uruchomienie serwera przy starcie systemu
chkconfig vsftpd on
Domyślnym katalogiem na pliki jest /var/ftp/pub

Montowanie DVD

Pierwsze polecenie fizyczny napęd, drugie plik iso.
mount /dev/dvd /media
mount -o loop rhel-server-6.0-x86_64-dvd.iso /media
Przydatne stronki:
Fedora poradnik
SELinux i serwer www